Κλασικού τύπου τέντα με κολονάκια που τοποθετούνται στην κουπαστή του μπαλκονιού. Οι σωλήνες είναι βαμμένες ηλεκτροστατικά για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.

ΜΕ ΑΝΤΗΡΙΔΑ

https://tentoepiloges.gr/wp-content/uploads/2020/04/ΤΕΝΤΑ-ΑΝΤΙΡΙΔΑ-1000x750.jpg
https://tentoepiloges.gr/wp-content/uploads/2020/04/ΚΑΘΕΤΗ-ΣΚΙΑΣΗ-ΣΚΙΑΣΗ-ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ-ΤΕΝΤΑ-ΜΕ-ΚΑΘΕΤΗ-ΑΝΤΙΡΙΔΑ-ΓΙΑ-ΠΑΡΑΘΥΡΟ-1000x750.jpg

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ