Τέντες Monoblock

Περιγραφή

monoblock-1

Τέντες με σπαστούς βραχίονες νέου τύπου, οι βραχίονες διαφέρουν από εταιρεία σε εταιρεία, σε διάσταση, σε αντοχή, δύναμη και τιμή. Οι πιο αξιόπιστες στην αγορά είναι οι υπεβαρέου τύπου με διπλό συρματόσκοινο, διπλό ελατήριο inox. Λειτουργούν με μοτέρ η χειροκίνητα. Οι τέντες monoblock τοποθετούνται σε ειδικές περιπτώσεις κατόπιν εισήγησης του μηχανικού ή κατασκευαστή ή τεχνικού.

Φωτογραφίες

ΚαποτίνεςΚαποτίνεςΚαποτίνεςΚαποτίνες

 Δείτε ακόμα: