Τέντες με αντιρίδες (με λευκούς σωλήνες - ηλεκτροστατική βαφή)

Περιγραφή

antiridal-white2

Οι σωλήνες είναι βαμμένες ηλεκτροστατικά. Κλασικού τύπου τέντα με κολονάκια που τοποθετούνται στην κουπαστή του μπαλκονιού.

Φωτογραφίες

ΚαποτίνεςΚαποτίνεςΚαποτίνες

 Δείτε ακόμα: