Ιστία σκίασης

Περιγραφή

istia-6

Στηρίζονται σε ανοξείδωτες κολώνες ή απ' ευθείας, με ειδικά στηρίγματα, σε τοίχους, κολώνες, δέντρα κλπ. Μπορούν να λειτουργήσουν χειροκίνητα ή ηλεκτροκίνητα με τηλεχειρισμό και ανεμόμετρο για αυτόματο κλείσιμο σε περίπτωση ισχυρού αέρα.

Φωτογραφίες

ΚαποτίνεςΚαποτίνεςΚαποτίνεςΚαποτίνεςΚαποτίνεςΚαποτίνεςΚαποτίνες

 Δείτε ακόμα: